EEN PROJECT CREËREN

"Input van klanten is essentieel"

SAMENWERKING MET ONZE KLANTEN

test-1

Hoe projecten worden gecreëerd

Wanneer klanten meer willen dan standaard apparatuur, staat Moba altijd klaar om steun en advies te geven. Deze complexere verzoeken worden behandeld door ons projectteam. Zij zorgen ervoor dat aan alle eisen wordt voldaan. Hieronder leggen wij de stappen uit die komen kijken bij het creëren van projecten.Complexe projecten

Complexere automatiseringsprojecten volgen een andere route dan onze standaard apparatuur en worden verzorgd door ons projectteam. Tijdens de verkoopfase werken onze systeemontwerpers en ons verkoopteam nauw samen. Vervolgens vertalen zij de automatiseringswensen van onze klanten naar voorstellen voor slimme en efficiënte systemen. Deze voorstellen worden gedefinieerd in ons bestekdocument. Samen met de layout van het systeem, vormt dit document een integraal onderdeel van de offerte. In het bestekdocument beschrijven wij de huidige situatie, de vraag van de klant en ons automatiseringsvoorstel. Tevens definiëren wij in het vereiste detai de interface met Moba-apparatuur en/of apparatuur van derden.


Zodra de order is geplaatst, neemt de projectmanager het over en geeft hij leiding aan het project tot het systeem gereed is om te worden overgedragen aan de klant. Bij het definiëren van de details, het op één lijn brengen van de verschillende afdelingen en coördineren van onze eigen werkzaamheden (op maat) en de integratie met apparatuur van derden en/of Moba speelt hij een doorslaggevende rol. Voor het gedetailleerde technische ontwerp en de integratie van apparatuur en functies beschikken wij over bijzonder deskundige integratie-projectleiders.


In nauwe samenwerking met ons serviceteam en de klant zal de projectmanager de installatie, inbedrijfstelling en overdracht van het nieuwe systeem voorbereiden en bewaken. Aan ieder project wordt een hoofdservicemonteur toegewezen die functioneert als site-manager en zorg draagt voor de contacten tussen de klant, ons serviceteam en de projectmanager.


Wij zijn ons er terdege van bewust dat ieder project en iedere klant anders is. Ons projectteam zorgt ervoor dat uw project de juiste aandacht krijgt en dat wij de juiste omstandigheden creëren om ervoor te zorgen dat uw automatisering verloopt volgens het overeengekomen bestek en plan en voldoet aan de kwaliteitseisen.