iMOBA concept

Gegevens in waarde omzetten

iMOBA concept


Een belangrijk kenmerk van iMoba is dat het werkt via de cloud. Hierdoor kan de gebruiker zijn of haar iMoba-app overal gebruiken, mits er een internetverbinding beschikbaar is. De app kan worden gebruikt op elk apparaat: iMoba is beschikbaar voor smartphone, tablet of browser. Op elk gewenst moment is het dus mogelijk om te checken hoe je machine presteert. U kunt ook een analyse over een bepaalde periode uitvoeren om ideeën te krijgen voor verbeteringsmogelijkheden.


Eigenaar van de gegevens

Bij iMoba is de eigenaar van de machine, ook de eigenaar van de gegevens die door de machine worden gegenereerd en hij of zij blijft ook de eigenaar van deze gegevens. Dit betekent dat de machine pas begint met het uploaden van gegevens als de eigenaar daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Wanneer de eigenaar van de machine zich aanmeldt bij de iMoba-app, wordt een nieuwe pagina geopend waar hij of zij de beheerders kan goedkeuren voor zijn of haar machine(s). Als u eigenaar bent, maar dit scherm niet ziet, dan moet u contact opnemen met uw verkoopcontactpersoon bij Moba of een e-mail sturen naar  iMoba@moba.net.

Het systeem identificeert de eigenaar aan de hand van zijn of haar e-mailadres. Het is mogelijk dat het e-mailadres dat u heeft gebruikt voor de registratie niet hetzelfde is als het e-mailadres dat het systeem kent. Dit kan worden gecorrigeerd door contact op te nemen met Moba.


Gebruikersbeheer

iMoba omvat drie verschillende rollen:


 • Eigenaar: De eigenaar kan voor elke machine uploads goedkeuren en een beheerder toewijzen. Een eigenaar kan er ook voor kiezen om zichzelf als beheerder aan te stellen.
 • Beheerder: De beheerder kan de encryptiesleutel definiëren (zie het onderdeel over beveiliging voor details), iMoba-modules selecteren voor de machines, gebruikers toegang geven tot de machine en de geselecteerde module(s). 
 • Gebruiker: De gebruiker krijgt enkel toegang in de gegevens die zijn goedgekeurd en geconfigureerd door de beheerder.


Belangrijke opmerking: de klant heeft de volledige controle over het gebruikersbeheer. Dit betekent dat Moba geen toegang kan toekennen aan gebruikers van de machine van een klant. Dat kan alleen worden gedaan door de beheerder. Het is handig om binnen uw organisatie een reserve-beheerder aan te wijzen die de taken overneemt tijdens vakanties en in geval van ziekte.


 

Beveiliging

De cloud-service die we gebruiken (Microsoft Azure) vormt de basis van onze beveiliging. Daarnaast hebben we de volgende extra maatregelen toegevoegd:

 • Definitie van een encryptiesleutel:
  • Een sleutel die wordt gebruikt om het vertrouwelijke onderdeel van de upload (zoals de leverings- en productinformatie) te versleutelen.
  • Een sleutel die is opgeslagen op de machine en apparaten, niet in de cloud. De sleutel kan alleen aan een gebruiker worden verstrekt wanneer de machine draait.
  • Wij wijzen erop dat de sleutel niet op de apparaten wordt opgeslagen, maar dat deze eerst met behulp van een door iMoba gegenereerde sleutel wordt gecodeerd.

 • Er zijn twee manieren van verificatie:
  • Een gebruiker logt in met zijn of haar e-mailadres en wachtwoord. Bij de registratie wordt het e-mailadres geverifieerd door het sturen van een link.
  • Wanneer een gebruiker voor de eerste keer op de app aanmeldt, vraagt het systeem om een activeringscode. Deze code wordt via sms verzonden naar de mobiele telefoon van de gebruiker.
  • Wanneer de gebruiker de correcte activeringscode invult, wordt de coderingssleutel opgeslagen op het apparaat.


Hoe begint u?

Zoals gezegd: de eigenaar heeft de volledige controle. Dit betekent dus dat hij of zij de eerste stap moet ondernemen. In een notendop hoe je begint met iMoba:


 • De eigenaar begint met de registratie: ga naar Registratie.
 • Na registratie kan hij of zij inloggen op iMoba.
 • De volgende stap is het goedkeuren van het uploadproces voor de machines die de eigenaar wil verbinden met iMoba. De eigenaar moet eerst de algemene voorwaarden accepteren.
 • Daarna kan de eigenaar voor elke machine een beheerder toewijzen door het e-mailadres van de beheerder in te vullen.
 • De beheerder ontvangt vervolgens een uitnodiging om zich te registreren.
 • Na registratie kan de beheerder de encryptiesleutel definiëren.
 • De beheerder kan de proefperiode beginnen.
 • De beheerder kan gebruikers toewijzen.
 • De gebruikers ontvangen vervolgens een uitnodiging om zich te registreren.


Is mijn Omnia geschikt voor iMoba?

iMoba is ontworpen voor alle Omnia-modellen. Om uw machine te verbinden met iMoba, moet deze zijn voorzien van een recente versie van de Omnia Software (SW). De beheerder kan dit zien wanneer hij of zij probeert verbinding te maken met de machine. Wanneer de SW-versie recent is, kan de proefperiode beginnen. Wanneer de SW-versie niet recent is, ontvangt de beheerder een bericht om contact op te nemen met Moba. Het hangt van de leeftijd en de configuratie van de machine af of alleen een SW-update is vereist of dat ook een hardware-upgrade nodig is. Uw Moba-vertegenwoordiger kan daarmee helpen. We hebben iMoba-pakketten samengesteld die beschikbaar zijn voor al onze Omnia-klanten.    

Bent u in het bezit van een Moba machine?

Probeer iMoba voor drie maanden gratis!

left_image

Contactpersonen en service Onze service maakt het verschil!

img